Fundación Isonomia

Isonomia programa l’exposició «Diversitat funcional des de l’art conceptual» a Nules

image description

La Fundació Isonomia, en col·laboració amb l’Ajuntament de Nules, ha programat l’exposició fotogràfica «Diversitat funcional des de l’art conceptual», fruit del treball col·laboratiu entre el fotògraf conceptual Simón Sampedro Sánchez i les persones que integren el Grup de treball sobre discapacitat Isonomia.

L’objectiu final de la mostra és que els qui la visiten pensen, desencadenen experiències, records i sentiments sobre la discapacitat, prenent com a referència elements quotidians. 20 fotografies d’objectes com ara endolls, taps, pinces, sabates… s’associen a conceptes com l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats, la inclusió o la doble discriminació.

L’exposició, que es podrà visitar a l’IES Gilabert de Centelles durant el mes de desembre, forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament de Nules per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a la citada localitat.

—————————————————————

La Fundación Isonomia, en colaboración con el Ayuntamiento de Nules, ha programado la exposición fotográfica «Diversidad funcional desde el arte conceptual», fruto del trabajo colaborativo entre el fotógrafo conceptual Simón Sampedro Sánchez y las personas que integran el Grupo de trabajo sobre discapacidad Isonomia.

El objetivo final de la muestra es que quienes la visiten piensen, desencadenen experiencias, recuerdos y sentimientos sobre la discapacidad, tomando como referencia elementos cotidianos. 20 fotografías de objetos como enchufes, tapones, pinzas, zapatos… se asocian a conceptos como la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la inclusión o la doble discriminación.

La exposición, que podrá visitarse en el IES Gilabert de Centelles durante el mes de diciembre, forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Nules para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en la citada localidad.