Isonomia instal·la un punt d’informació sobre igualtat al mercat de Moncofa

Difusio xarxes

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb l’Ajuntament de Moncofa, instal·larà un punt d’informació sobre igualtat al mercat municipal de l’esmentada localitat.

Sota el títol «Posem en valor el que saben fer les dones», des d’Isonomia es facilitarà informació sobre igualtat de gènere i realitzarà activitats de sensibilització per visibilitzar els sabers de les dones.

L’activitat tindrà lloc el dijous 21 de setembre, des de les 9 fins a les 13 hores al mercat ambulant de Moncofa, i forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament de Moncofa per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a l’esmentat municipi.

————————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, en colaboración con el Ayuntamiento de Moncofa, instalará un punto de información sobre igualdad en el mercado municipal de la citada localidad.

Bajo el título «Pongamos en valor lo que saben hacer las mujeres», desde Isonomia se facilitará información sobre igualdad de género y realizará actividades de sensibilización para visibilizar los saberes de las mujeres.

La actividad tendrá lugar el jueves 21 de septiembre, desde las 9 hasta las 13 horas en el mercado ambulante de Moncofa, y forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Moncofa para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en el citado municipio.

 Actividad subvencionada por: AJUNTAMENT-MONCOFA-1