Concurs Dones que han fet la HISTÒRIA de l’UJI

Dones que han fet la HISTÒRIA de l’UJI  té com objecte nomenar i visibilitzar dones de la UNIVERSITAT JAUMEque han obert portes en diferents àmbits, reconeixent així la seua aportació al creixement i a la història de l’UJI.

  • Què nomenar? Dones que han fet la HISTÒRIA de l’UJI en qualsevol àmbit de la vida universitària: estudiantil, acadèmica, política, laboral, social, educativa, cultural, esportiva…
  • Qui pot participar? Qualsevol persona de la comunitat universitària que tinga una història que explicar. També s’admetrà la participació de grups d’un màxim de 7 persones.
  • Com participar? Presentant una història. La història. El format de la història és lliure. Es podrà presentar un micro-documental  [vídeo d’un màxim de 5 minuts], una notícia, un reportatge periodístic, un relat, un foto-reportatge, etc.
  • Què es valorarà? A més de la qualitat del treballs, es valorarà l’ús no sexista del llenguatge i de les imatges així com el tractament no estereotipat dels continguts.
  • Fins quan es poden presentar les històries?   Fins el  15/desembre/2013
  •  Quin és el premi?  La millor història rebrà un premi dotat amb 100 euros. Totes les històries seleccionades, si així es desitja, podran convalidar-se per 0,5 ECTS

Bases   Bases