Curs “Protocol per a la prevenció, detecció i actuació enfront dels supòsits de violència, assetjament i discriminació a la Universitat Jaume I”

IMG-protocol

Curs dirigit a l’estudiantat de l’UJI per donar a conèixer i difondre els continguts inclosos al «Protocol per a la prevenció, detecció i actuació enfront dels supòsits de violència, assetjament i discriminació a la Universitat Jaume I». Aquest document va ser aprovat pel Consell de Govern el passat mes de febrer i contempla un procediment amb les mesures necessàries per a la prevenció i actuació enfront dels casos de violència, assetjament laboral, assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i identitat i expressió de gènere i l’assetjament discriminatori a l’UJI que és important conèixer.

Data: 16 de maig
Modalitat: presencial
Lloc: sala de Juntes de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals (ESTCE)
Convalidació:
0.5 crèdits ECTS
Preu: activitat gratuïta 
Avaluació:
assistència i entrega d’un treball de reflexió
Places disponibles: limitades

Programa

Inscripció: https://e-ujier.uji.es/pls/www/!uji_formacion.inscripcion?p_ic=A4E9928F5F1DBFE4AB48C3948F9A3845