http://isonomia.uji.es/comunicados/?a=2020

Comunicados / 2020

2023-01-24 - Isonomia presenta el audiovisual «Estratègia europea sobre els drets de les persones amb discapacitat 2021-2030 i l’associació VIVA»