Isonomia imparteix el taller «De Theano a Mirzakhani: matemàtiques que sumen en les STEM» al col·legi Cervantes- Dualde de Betxí

THEANO

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló en el marc del projecte «De Theano a Mirzakhani: matemàtiques que sumen en les STEM», ha programat un taller dirigit a l’alumnat de 4t de primària del col·legi Cervantes-Dualde de Betxí, amb la finalitat de fomentar l’elecció acadèmica i professional allunyada d’estereotips de gènere i estimular les diferents opcions professionals, posant especial atenció en la promoció de les nenes en tasques tradicionalment masculinitzades, com la ciència i la tecnologia, i dels nens a les tradicionalment feminitzades com a cura, ensenyament, sanitat… Per la seva banda, el professorat i les famílies, disposaran de materials i orientació sobre la matèria.

Aquesta acció, que es dinamitzarà el 3 de maig, està impulsada per l’Ajuntament de Betxí en el marc de les seves accions per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes a la citada localitat.

———————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón en el marco del proyecto «De Theano a Mirzakhani: matemáticas que suman en las STEM», ha programado un taller dirigido al alumnado de 4º de primaria del colegio Cervantes-Dualde de Betxí, con el fin de fomentar la elección académica y profesional alejada de estereotipos de género y estimular las diferentes opciones profesionales, poniendo especial atención en la promoción de las niñas en tareas tradicionalmente masculinizadas, como la ciencia y la tecnología, y de los niños a las tradicionalmente feminizadas como cuidado, enseñanza, sanidad … Por su parte, el profesorado y las familias, dispondrán de materiales y orientación sobre la materia.

Esta acción, que se dinamizará el 3 de mayo, está impulsada por el Ayuntamiento de Betxí en el marco de sus acciones para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la citada localidad.