Isonomia imparteix el taller «De Theano a Mirzakhani: matemàtiques que sumen en les STEM» al col·legi Cientific Avel·lí Corma de Moncofa

THEANO

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló en el marc del projecte «De Theano a Mirzakhani: matemàtiques que sumen en les STEM», ha programat un taller dirigit a l’alumnat de 4t de primària del col·legi Cientific Avel·lí Corma de Moncofa, amb la finalitat de fomentar l’elecció acadèmica i professional allunyada d’estereotips de gènere i estimular les diferents opcions professionals, posant especial atenció en la promoció de les nenes en tasques tradicionalment masculinitzades, com la ciència i la tecnologia, i dels nens a les tradicionalment feminitzades com a cura, ensenyament, sanitat… Per la seva banda, el professorat i les famílies, disposaran de materials i orientació sobre la matèria.

Aquesta acció, que es dinamitzarà el 30 de març, està impulsada per l’Ajuntament de Moncofa en el marc de les seves accions per a impulsar la igualtat efectiva de dones i homes a la citada localitat.

———————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón en el marco del proyecto De Theano a Mirzakhani: matemáticas que suman en las STEM, ha programado un taller dirigido al alumnado de 4º de primaria del colegio Cientific Avel·lí Corma de Moncofa, con el fin de fomentar la elección académica y profesional alejada de estereotipos de género y estimular las diferentes opciones profesionales, poniendo especial atención en la promoción de las niñas en tareas tradicionalmente masculinizadas, como la ciencia y la tecnología, y de los niños a las tradicionalmente feminizadas como cuidado, enseñanza, sanidad … Por su parte, el profesorado y las familias, dispondrán de materiales y orientación sobre la materia.

Esta acción, que se dinamizará el 30 de marzo, está impulsada por el Ayuntamiento de Moncofa en el marco de sus acciones para impulsar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la citada localidad.

 Actividad subvencionada por: AJUNTAMENT-MONCOFA-1