Isonomia imparteix el taller «De Theano a Mirzakhani: matemàtiques que sumen en les STEM» als CEIPs d’Eslida i Artana

THEANO

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló en el marc del projecte «De Theano a Mirzakhani: matemàtiques que sumen en les STEM», ha programat un taller dirigit a l’alumnat de 4t de primària del col·legi Francisco Mondragón d’Eslida i el col·legi Carme Martín d’Artana, amb la finalitat de fomentar l’elecció acadèmica i professional allunyada d’estereotips de gènere i estimular les diferents opcions professionals, posant especial atenció en la promoció de les nenes en tasques tradicionalment masculinitzades, com la ciència i la tecnologia, i dels nens a les tradicionalment feminitzades com a cura, ensenyament, sanitat… Per la seva banda, el professorat i les famílies, disposaran de materials i orientació sobre la matèria.

Aquestes accions, que es dinamitzaran el 7 d’abril, estan impulsades per l’Ajuntament d’Eslida i d’Artana per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes als respectius municipis.

———————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón en el marco del proyecto «De Theano a Mirzakhani: matemáticas que suman en las STEM», ha programado un taller dirigido al alumnado de 4º de primaria del colegio Francisco Mondragón de Eslida y el colegio Carme Martín de Artana, con el fin de fomentar la elección académica y profesional alejada de estereotipos de género y estimular las diferentes opciones profesionales, poniendo especial atención en la promoción de las niñas en tareas tradicionalmente masculinizadas, como la ciencia y la tecnología, y de los niños a las tradicionalmente feminizadas como cuidado, enseñanza, sanidad … Por su parte, el profesorado y las familias, dispondrán de materiales y orientación sobre la materia.

Estas acciones, que se dinamizarán el 7 de abril, están impulsadas por el Ayuntamiento de Eslida y de Artana para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en los respectivos municipios.