Isonomia imparteix el taller «Game Shaw: visibilitzant dones referents a la programació de videojocs» al col·legi de Traiguera

image (1)

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló en el marc del projecte «Game Shaw: projecte per visibilitzar dones referents a la programació de videojocs», ha programat un taller dirigit a l’alumnat de 4t i 5e de primària del col·legi Verge Font de la Salut de Traiguera, amb la finalitat de fomentar l’elecció acadèmica i professional allunyada d’estereotips de gènere i estimular les diferents opcions professionals, posant especial atenció en la promoció de les nenes en tasques tradicionalment masculinitzades, com la ciència i la tecnologia, i dels nens a les tradicionalment feminitzades com a cura, ensenyament, sanitat… Per la seva banda, el professorat i les famílies, disposaran de materials i orientació sobre la matèria.

Aquesta acció, que es dinamitzarà el 4 d’octubre, està impulsada per l’Ajuntament de Traiguera en el marc de les seves accions per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a la citada localitat.

———————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón en el marco del proyecto «Game Shaw: projecte per visibilitzar dones referents a la programació de videojocs», ha programado un taller dirigido al alumnado de 4º y 5º de primaria del colegio Virgen Fuente de la Salud de Traiguera, con el fin de fomentar la elección académica y profesional alejada de estereotipos de género y estimular las diferentes opciones profesionales, poniendo especial atención en la promoción de las niñas en tareas tradicionalmente masculinizadas, como la ciencia y la tecnología, y de los niños a las tradicionalmente feminizadas como cuidado, enseñanza, sanidad … Por su parte, el profesorado y las familias, dispondrán de materiales y orientación sobre la materia.

Esta acción, que se dinamizará el 4 de octubre, está impulsada por el Ayuntamiento de Traiguera en el marco de sus acciones para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en la citada localidad.