Isonomia imparteix els tallers «Apunta’t al bon rotllo» a l’IES de Benassal i el CES Alt Maestrat

IMG-Apuntat_al_bon_rotllo-chapa

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb els Ajuntaments de Benassal, Ares del Maestrat, Culla, Albocàsser, Serratella, Serra d’en Galceran, Torre d’en Besora i Vilar de Canes, ha programat el taller «Apunta’t al bon rotllo», a l’IES de Benassal i al CES Alt Maestrat.

«Apunta’t al bon rotllo» té com a objectiu potenciar el desenvolupament d’altres maneres alternatives de relacionar-se sexualment i afectivament, que s’aparten dels models violents, actuant directament en adolescents de 12 a 16 anys on es visibilitzen conductes sexistes i actituds possessives o violentes.

A més dels tallers, des d’un marc coeducatiu, amb la campanya que porta el mateix nom, s’aporten claus perquè tant el professorat com les famílies puguen contribuir a la prevenció primària de la violència contra les dones i la promoció dels bons tractes, i disminuir la probabilitat de patir violència física, psíquica o sexual i impedir-ne l’aparició.

Els tallers es dinamitzaran el 4 d’abril, i formen part del programa d’accions dels ajuntaments esmentats anteriorment per impulsar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a les seues respectives localitats.

—————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en colaboración con los Ayuntamientos de Benassal, Ares del Maestrat, Culla, Albocàsser, La Serratella, La Serra d’en Galceran, la Torre d’en Besora y Vilar de Canes, ha programado el taller «Apunta’t al bon rotllo», en el IES de Benassal y el CES Alt Maestrat.

«Apunta’t al bon rotllo» tiene como objetivo potenciar el desarrollo de otras maneras alternativas de relacionarse sexual y afectivamente, que se apartan de los modelos violentos, actuando directamente en adolescentes de 12 a 16 años donde se visibilizan conductas sexistas y actitudes posesivas o violentas.

Además de los talleres, desde un marco coeducativo, con la campaña que lleva el mismo nombre, se aportan claves para que, tanto el profesorado como las familias, puedan contribuir a la prevención primaria de la violencia contra las mujeres y la promoción de los buenos tratos, y disminuir la probabilidad de sufrir violencia física, psíquica o sexual e impedir la aparición de estas.

Los talleres se dinamizarán el 4 de abril, y forman parte del programa de acciones de los Ayuntamientos anteriormente citados para impulsar la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en sus respectivas localidades.