Isonomia imparteix els tallers «Apunta’t al bon rotllo» a l’IES de Sant Mateu

IMG-Apuntat_al_bon_rotllo-chapa

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb els Ajuntaments de Canet lo Roig, Les Coves de Vinromà, La Salzadella, San Rafael del Río, Sant Mateu, Tírig, Traiguera i Xert, ha programat els tallers «Apunta’t al bon rotllo», a l’IES de Sant Mateu.

«Apunta’t al bon rotllo» té com a objectiu potenciar el desenvolupament d’altres maneres alternatives de relacionar-se sexualment i afectivament, que s’aparten dels models violents, actuant directament en adolescents de 12 a 16 anys on es visibilitzen conductes sexistes i actituds possessives o violentes.

A més dels tallers, des d’un marc coeducatiu, amb la campanya que porta el mateix nom, s’aporten claus perquè tant el professorat com les famílies puguen contribuir a la prevenció primària de la violència contra les dones i la promoció dels bons tractes, i disminuir la probabilitat de patir violència física, psíquica o sexual i impedir-ne l’aparició.

Els tallers, que es dinamitzaran el 9 i 11 de maig, compten amb el suport dels ajuntaments esmentats en el marc de les seves accions per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes.

—————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en colaboración con los Ayuntamientos de Canet lo Roig, Les Coves de Vinromà, La Salzadella, San Rafael del Río, Sant Mateu, Tírig, Traiguera y Xert, ha programado el taller «Apunta’t al bon rotllo», en el IES Maestrat de Sant Mateu.

«Apunta’t al bon rotllo» tiene como objetivo potenciar el desarrollo de otras maneras alternativas de relacionarse sexual y afectivamente, que se apartan de los modelos violentos, actuando directamente en adolescentes de 12 a 16 años donde se visibilizan conductas sexistas y actitudes posesivas o violentas.

Además de los talleres, desde un marco coeducativo, con la campaña que lleva el mismo nombre, se aportan claves para que, tanto el profesorado como las familias, puedan contribuir a la prevención primaria de la violencia contra las mujeres y la promoción de los buenos tratos, y disminuir la probabilidad de sufrir violencia física, psíquica o sexual e impedir la aparición de estas.

Los talleres, que se dinamizarán el 9 y 11 de mayo, cuentan con el respaldo de los citados ayuntamientos en el marco de sus acciones para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas.