Isonomia inicia el projecte «De Theano a Mirzakhani: matemàtiques que sumen en les STEM» a col·legis de la Vall d’Uixó

logo red isonomia

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló ha planificat una nova edició del programa de promoció de la igualtat efectiva de dones i homes i prevenció de la violència de gènere en l’àmbit educatiu, que té com a objectiu promoure l’adquisició de coneixements i desenvolupament d’actituds i conductes encaminades a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre ambdós sexes, així com la conscienciació i el desenvolupament d’una posició proactiva davant de la violència contra les dones.

La primera acció començarà el 7 de febrer i continuarà el 9 i 16 a les escoles CEIPs Recaredo Centelles, Cervantes, Rosario Pérez, Lleonard Mingarro, Eleuterio Pérez, Sant Vicent, Auxias March, La Cova, La Moleta i Colònia Segarra de la Vall d ‘Uixó.

En el marc del projecte «De Theano a Mirzakhani: matemàtiques que sumen en les STEM», s’impartiran tallers dirigits a l’alumnat de 4t de primària, amb la finalitat de fomentar l’elecció acadèmica i professional allunyada d’estereotips de gènere i estimular les diferents opcions professionals, posant especial atenció en la promoció de les nenes en tasques tradicionalment masculinitzades, com la ciència i la tecnologia, i dels nens a les tradicionalment feminitzades com a cura, ensenyament, sanitat… Per la seva banda, el professorat i les famílies, disposaran de materials i orientació sobre la matèria.

Els tallers compten amb el suport de l’Ajuntament de la Vall d’Uixó en el marc de les seves accions per promoure la igualtat efectiva de dones i homes a l’esmentat municipi.

———————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón ha planificado una nueva edición del programa de promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevención de la violencia de género en el ámbito educativo, que tiene como objetivo promover la adquisición de conocimientos y el desarrollo de actitudes y conductas encaminadas a la igualdad de trato y de oportunidades entre ambos sexos, así como la concienciación y el desarrollo de una posición proactiva frente a la violencia contra las mujeres.

La primera acción comenzará el 7 de febrero y continuará el 9 y 16 en los colegios CEIPs Recaredo Centelles, Cervantes, Rosario Pérez, Lleonard Mingarro, Eleuterio Pérez, San Vicente, Auxias March, La Cova, La Moleta y Colonia Segarra de la Vall d’Uixó.

En el marco del proyecto «De Theano a Mirzakhani: referents davant els estereotips en el marc de les matemàtiques», se impartirán talleres dirigidos al alumnado de 4º de primaria, con la finalidad de fomentar la elección académica y profesional alejada de estereotipos de género y estimular las diferentes opciones profesionales, poniendo especial atención en la promoción de las niñas en tareas tradicionalmente masculinizadas, como la ciencia y la tecnología, y de los niños en las tradicionalmente feminizadas como cuidados, enseñanza, sanidad… Por su parte, el profesorado y las familias, dispondrán de materiales y orientación sobre la materia.

Los talleres cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de la Vall d’Uixó en el marco de sus acciones para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en el citado municipio.