Isonomia inicia la campanya 2022 «Apunta’t al bon rotllo» a l’IES Secció de l’IES Alfons XIII de Cabanes

IMG-Apuntat_al_bon_rotllo-chapa

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb l’Ajuntament de Cabanes, ha programat els primers tallers “Apunta’t al bon rotllo” de l’any 2022, a l’IES Secció de l’IES Alfons XIII a l’esmentada localitat .

«Apunta’t al bon rotllo» té com a objectiu potenciar el desenvolupament d’altres maneres alternatives de relacionar-se sexualment i afectivament, que s’aparten dels models violents, actuant directament en adolescents de 12 a 16 anys on es visibilitzen conductes sexistes i actituds possessives o violentes.

La campanya, a més dels tallers per a l’alumnat, disposa de materials dirigits a la resta d’agents que componen la comunitat educativa: professorat i famílies. Des d’un marc coeducatiu, amb la campanya s’aporten claus perquè tant el professorat com les famílies puguen contribuir a la prevenció primària de la violència contra les dones i la promoció dels bons tractes, i disminuir la probabilitat de patir violència física, psíquica o sexual i impedir-ne l’aparició.

Els tallers, que s’impartiran el 22 de febrer, estan impulsats pel consistori de Cabanes en el marc de les seves accions per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a l’esmentat municipi.

——————————————————–

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en colaboración con el Ayuntamiento de Cabanes, ha programado los primeros talleres «Apunta’t al bon rotllo» del año 2022, en el IES Secció de l’IES Alfonso XIII en la citada localidad.

«Apunta’t al bon rotllo» tiene como objetivo potenciar el desarrollo de otras maneras alternativas de relacionarse sexual y afectivamente, que se apartan de los modelos violentos, actuando directamente en adolescentes de 12 a 16 años donde se visibilizan conductas sexistas y actitudes posesivas o violentas.

La campaña, además de los talleres para el alumnado, dispone de materiales dirigidos al resto de agentes que componen la comunidad educativa: profesorado y familias. Desde un marco coeducativo, con la campaña se aportan claves para que, tanto el profesorado como las familias, puedan contribuir a la prevención primaria de la violencia contra las mujeres y la promoción de los buenos tratos, y disminuir la probabilidad de sufrir violencia física, psíquica o sexual e impedir la aparición de estas.

Los talleres, que se impartirán el 22 de febrero, están impulsados por el consistorio de Cabanes en el marco de sus acciones para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en el citado municipio.