Isonomia instal·la un punt d’informació sobre igualtat al mercat de la platja de Nules

Difusió xarxes

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb l’Ajuntament de Nules, instal·larà un punt d’informació sobre igualtat al mercat de la platja de l’esmentada localitat.

Sota el títol «Posem en valor el que saben fer les dones», des d’Isonomia es facilitarà informació sobre igualtat de gènere i realitzarà activitats de sensibilització per visibilitzar els sabers de les dones.

L’activitat tindrà lloc el dijous 21 de juliol, des de les 10 fins a les 13 hores al mercat de la platja de Nules, i forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament de Nules per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a l’esmentat municipi.

————————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, en colaboración con el Ayuntamiento de Nules, instalará un punto de información sobre igualdad en el mercado municipal de la citada localidad.

Bajo el título «Pongamos en valor lo que saben hacer las mujeres», desde Isonomia se facilitará información sobre igualdad de género y realizará actividades de sensibilización para visibilizar los saberes de las mujeres.

La actividad tendrá lugar el jueves 21 de julio, desde las 10 hasta las 13 horas en el mercado de la playa de Nules, y forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Nules para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en el citado municipio.