Isonomia instal·la un punt d’informació sobre igualtat al mercat d’Orpesa

Z.Difusió xarxes

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Orpesa, instal·larà un punt d’informació sobre igualtat al mercat municipal de l’esmentada localitat.

Sota el títol «Posem en valor el que saben fer les dones», des d’Isonomia es facilitarà informació sobre igualtat de gènere i realitzarà activitats de sensibilització per visibilitzar els sabers de les dones.

L’activitat tindrà lloc el dijous 23 de juny, des de les 10 fins a les 13 hores al mercat ambulant d’Orpesa, i forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament d’Orpesa per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a l’esmentat municipi.

————————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, en colaboración con el Ayuntamiento de Oropesa, instalará un punto de información sobre igualdad en el mercado municipal de la citada localidad.

Bajo el título «Pongamos en valor lo que saben hacer las mujeres», desde Isonomia se facilitará información sobre igualdad de género y realizará actividades de sensibilización para visibilizar los saberes de las mujeres.

La actividad tendrá lugar el jueves 23 de junio, desde las 10 hasta las 13 horas en el mercado ambulante de Oropesa, y forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Oropesa para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en el citado municipio.

Actividad subvencionada por:Orpesa