Isonomia organitza el taller «Llenguatge inclusiu i no sexista» a Orpesa

baixa

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Orpesa, ha programat el taller «Llenguatge inclusiu i no sexista», que te com a finalitat reflexionar al voltant de les conseqüències del sistema de gènere en la comunicació, saber detectar els usos sexistes més freqüents i conèixer algunes alternatives per a emetre missatges més inclusius.

Marta Renau Michavila, professora al Departament de Traducció i Comunicació de la Universitat Jaume I i experta en llenguatge inclusiu, dinamitzarà el taller que tindrà una part presencial i una pràctica en la que l’alumnat realitzarà una tasca d’aplicació pràctica. La sessió presencial tindrà lloc el 9 de maig i la pràctica finalitzarà el 20 de maig.

El taller forma part de les accions impulsades per l’Ajuntament d’Orpesa per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes a l’esmentat municipi.

——————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, con la colaboración del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, ha programado el taller «Lenguaje inclusivo y no sexista», que tiene como finalidad reflexionar en torno a las consecuencias del sistema de género en la comunicación, saber detectar los usos sexistas más frecuentes y conocer algunas alternativas para emitir mensajes más inclusivos.

Marta Renau Michavila, profesora en el Departamento de Traducción y Comunicación de la Universitat Jaume I y experta en lenguaje inclusivo, dinamizará el taller que tendrá una parte presencial y una práctica en la que el alumnado realizará una tarea de aplicación práctica. La sesión presencial tendrá lugar el 9 de mayo y la práctica finalizará el 20 de mayo.

El taller forma parte de las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Oropesa del Mar para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en dicho municipio.

Actividad subvencionada por:Orpesa