Isonomia organitza tallers sobre masculinitats a Castelló

Jornadas: Nuevas masculinidades y transformaciones sociales

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castelló, organitza el taller “(Des)prenent la masculinitat hegemònica” als IES Politècnic i Sos Baynat de Castelló.

Agustín Zaragozá Granell, professor de filosofia i agent d’igualtat, plantejarà com la construcció de la identitat masculina és marcada per uns trets molt particulars. S’aprèn “a ser home” en un context de violència, de privilegis masculins i de domini sobre el considerat “segon sexe”. Al taller s’aprofundeix la construcció d’aquesta màscara que suposa la masculinitat hegemònica, la que sorgeix en una societat patriarcal.

Els tallers, adreçats a l’alumnat de primer de Batxillerat, s’impartiran el 20 de novembre a l’IES Sos Baynat i el 13 de desembre a l’IES Politècnic, i formen part de les activitats emmarcades dins del conveni que l’Ajuntament té subscrit amb la Fundació Isonomia.

————————————————–

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, con la colaboración del Ayuntamiento de Castellón, organiza el taller “(Des) aprendiendo la masculinidad hegemónica” en los IES Politécnico y Sos Baynat de Castellón.

Agustín Zaragozá Granell, profesor de filosofía y agente de igualdad, planteará cómo la construcción de la identidad masculina está marcada por unos rasgos muy particulares. Se aprende «a ser hombre» en un contexto de violencia, de privilegios masculinos y de dominio sobre el considerado «segundo sexo». En el taller se profundiza en la construcción de esa máscara que supone la masculinidad hegemónica, la que surge en una sociedad patriarcal.

Los talleres, dirigidos al alumnado de primero de Bachillerato, se impartirán el 20 de noviembre en el IES Sos Baynat y el 13 de diciembre en el IES Politécnico, y forman parte de las actividades enmarcadas dentro del convenio que el Ayuntamiento tiene suscrito con la Fundación Isonomia.