Isonomia organitza un taller per a recopilar els sabers de les dones de Borriol

Imatge Dones sabers

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb l’Ajuntament de Borriol, ha programat un taller per a recopilar els sabers de les dones de la localitat.

Sota el títol «Posem en valor el que saben fer les dones», des d’Isonomia es promourà la recopilació dels coneixements de les dones acumulats durant segles, gairebé sense reconeixement social, apresos habitualment per transmissió oral, divulgats sense una instrucció reglada i amb un aprenentatge diferent al de l’educació escolar estandarditzada. I que, a més, no es tenen en compte en una economia que només valora la transacció mercantil. Aquests sabers formaran part de la col·lecció «Sabers de dones» editada per la Fundació Isonomia.

L’activitat tindrà lloc el dijous 5 d’octubre, i forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament de Borriol per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a l’esmentat municipi.

————————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, en colaboración con el Ayuntamiento de Borriol, ha programado un taller para recopilar los saberes de las mujeres de la localidad.

Bajo el título «Pongamos en valor lo que saben hacer las mujeres», desde Isonomia se promoverá la recopilación de los conocimientos de las mujeres acumulados durante siglos, sin apenas reconocimiento social, aprendidos habitualmente por transmisión oral, divulgados sin una instrucción reglada y con un aprendizaje distinto al de la educación escolar estandarizada. Y que, además, no se tienen en cuenta en una economía que sólo valora la transacción mercantil. Estos saberes formarán parte de la colección «Sabers de dones», editada por la Fundación Isonomia.

La actividad tendrá lugar el jueves 5 de octubre, y forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Borriol para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en el citado municipio.