Isonomia organitza un taller sobre altres masculinitats al centre Pi Gros

logo red isonomia

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb la regidoria d’igualtat i feminismes de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, ha planificat el taller «MasculinitatS: “alfa”, “beta”, “omega” i “z”» al Centre de Reeducació ‘Pi Gros’ de Castelló.

L’objectiu és analitzar com afecta la socialització basada en el gènere, quines característiques i conseqüències té la masculinitat tradicional i hegemònica, a què fa referència quan es parla d’altres masculinitats i oferir exemples reals de nois que treballen en aquesta línia. Tot això des de la perspectiva de la necessitat del canvi en els homes com a factor determinant per avançar en la igualtat de dones i homes i la prevenció de la violència

L’activitat tindrà lloc el 2 de febrer, a les 17.00 hores, al Centre de Reeducació ‘Pi Gros’ i forma part del programa d’accions emmarcades dins del conveni que l’Ajuntament de Castelló de la Plana té subscrit amb la Fundació Isonomia.

——————————————————————

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón, en colaboración con la concejalía de igualdad y feminismos del Ayuntamiento de Castelló de la Plana, ha planificado el taller «MasculinidadES: “alfa”, “beta”, “omega”, y “z”» en el Centro de Reeducación ‘Pi Gros’ de Castellón.

El objetivo es analizar cómo afecta la socia­lización basada en el género, qué características y consecuencias tiene la masculinidad tradicional y hegemónica, a qué se hace refe­rencia cuando se habla de otras masculini­dades y ofrecer ejemplos reales de chicos que trabajan en esta línea. Todo ello desde la perspectiva de la necesidad del cambio en los hombres como factor determinante para el avance en la igualdad de mujeres y hombres y la prevención de la violencia contra las mujeres.

La actividad tendrá lugar el 2 de febrero, a las 17:00 horas, en el Centro de Reeducación ‘Pi Gros’ y forma parte del programa de acciones enmarcadas dentro del convenio que el Ayuntamiento de Castelló de la Plana tiene suscrito con la Fundación Isonomia.