Isonomia organitza un taller sobre masculinitats a l’IES de Almenara

Jornadas: Nuevas masculinidades y transformaciones sociales

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Almenara,  organitza el taller «Masculinitats igualitàries» a l’IES d’Almenara.

Agustín Zaragozá Granell, professor de filosofia i agent d’igualtat, plantejarà com la construcció de la identitat masculina és marcada per uns trets molt particulars. S’aprèn “a ser home” en un context de violència, de privilegis masculins i de domini sobre el considerat “segon sexe”. El taller aprofundeix en la construcció d’aquesta màscara que suposa la masculinitat hegemònica, la que sorgeix en una societat patriarcal.

Els tallers, dirigits a l’alumnat de quart de l’ESO, s’impartirà el 24 d’abril, i formen part del programa d’accions de l’Ajuntament d’Almenara per impulsar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a la citada localitat.

————————————————–

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, con la colaboración del Ayuntamiento de Almenara, organiza el taller «Masculinidades igualitarias» en el IES de Almenara.

Agustín Zaragozá Granell, profesor de filosofía y agente de igualdad, planteará cómo la construcción de la identidad masculina está marcada por unos rasgos muy particulares. Se aprende «a ser hombre» en un contexto de violencia, de privilegios masculinos y de dominio sobre el considerado «segundo sexo». El taller profundiza en la construcción de esta máscara que supone la masculinidad hegemónica, la que surge en una sociedad patriarcal.

Los talleres, dirigidos al alumnado de cuarto de la ESO, se impartirá el 24 de abril, y forman parte del programa de acciones del Ayuntamiento de Almenara para impulsar la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en la citada localidad.