Isonomia organitza una conferència sobre dones amb diversitat funcional referents a l’àmbit de l’activisme, esport i art

Cartell_Referents_(Març_2022)

El grup de treball sobre discapacitat de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, organitza la conferència «Dones referents amb diversitat funcional: activistes, artistes i esportistes», on dones vinculades als àmbits anteriorment esmentats aportaran el testimoni sobre les seves experiències personals per tal que puguen ser exemple per a la ciutadania en general i les dones amb discapacitat en particular. També es comptarà amb les aportacions de Belén Pascual Beltrán, tècnica superior d’arts plàstiques i disseny en il·lustració.

La intervenció, en format vídeo, estarà disponible el dimarts 29 de març, a partir de les 16.30 hores, al Facebook del mateix Grup de Treball sobre Discapacitat Isonomia i a la Web Isonomia, a l’apartat del Grup de Treball sobre Discapacitat.

Aquesta conferència forma part del programa formatiu de l’Escola per a la promoció de la salut relacional, benestar i autonomia personal de les persones amb discapacitat, a la novena edició.

———————————————

El grupo de trabajo sobre discapacidad de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, organiza la conferencia «Mujeres referentes con diversidad funcional: activistas, artistas y deportistas», donde mujeres vinculadas a los ámbitos anteriormente citados aportarán el testimonio sobre sus experiencias personales con el fin de que puedan ser ejemplo para la ciudadanía en general y las mujeres con discapacidad en particular. También se contará con las aportaciones de Belén Pascual Beltrán, técnica superior de artes plásticas y diseño en ilustración.

La intervención, en formato vídeo, estará disponible el martes 29 de marzo, a partir de las 16:30 horas, en el Facebook del propio Grupo de Trabajo sobre Discapacidad Isonomia y en la Web Isonomia, en el apartado del Grupo de Trabajo sobre Discapacidad.

Esta conferencia forma parte del programa formativo de la Escuela para la promoción de la salud relacional, bienestar y autonomía personal de las personas con discapacidad, en su novena edición.