Isonomia participa en UJI- Voluntària amb el subprograma Voluntariat en igualtat i prevenció de les violències masclistes

Fira voluntariat UJI - 2019

8ª Fira UJI-Voluntària

UJI-voluntària és el programa de voluntariat propi de la Universitat Jaume I, que ofereix la possibilitat a tots els membres de la comunitat universitària (estudiantat, PAS i PDI), de poder participar activament en la consecució d’una societat més justa, i poder ajudar a aquelles persones o col·lectius més necessitats.

Subprogrames

 • Suport a estudiantat amb necessitats educatives especials
 • Suport i integració escolar
 • Suport a persones majors i depenents
 • Voluntariat esportiu
 • Programa Ensenyem la Universitat
 • Voluntariat de l’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE)
 • Suport a ONGs.  «Taps d’esperança» (ubicació caixes «Taps d’esperança»Taps que es poden reciclar
 • Voluntariat de l’Observatori Permanent de la Immigració (OPI-UJI)
 • Voluntariat d’activitats recreatives i animació sociocultural
 • Voluntariat llingüístic
 • Programa MENTOR
 • Voluntariat mediambiental (Eixides reforestació 2018)
 • Voluntariat en igualtat i prevenció de les violències masclistes
 • Protocol universitari
 • Pisos solidaris
 • Voluntariat europeu i de tercers països
 • Voluntariat en salud
 • Voluntariat Pro bono

Guia UJI-Voluntària

Díptic

Fitxa d’alta