Isonomia presenta la publicación «Sabers de les dones» en la Todolella i Villores

IMG_1977 IMG_1980

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, en col·laboració amb els Ajuntaments de la Todolella i Villores, ha programat la presentació de la publicació «Sabers de dones» que recopila els sabers de les dones de les citades localitats.

Fruit del treball desenvolupat per la Fundació Isonomia al 2022 en els municipis d’Ares del Maestrat, Castellfort, Cinctorres, Orpesa, la Todolella, Vilafranca i Villores, naix la publicació «Sabers de dones», que compila conèixements de les dones de les esmentades localitats en els àmbits de l’agricultaura i el temps; els treballs; les artesanies; els remeis i medicina natural i els menjars. La publicació inclou la descripció dels coneixements, habilitat, destreses de les dones, així com imatges de dones realitzant-les (fotografies o vídeos). La publicació està disponible a http://isonomia.uji.es/projecte-dones-sabers/

L’activitat tindrà lloc el dijous 20 de juliol, i forma part del programa d’accions impulsades pels Ajuntaments de la Todolella i Villores per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes als esmentats municipis.

————————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, en colaboración con los Ayuntamientos de Todolella y Villores, ha programado la presentación de la publicación «Sabers de dones» que recopila los saberes de las mujeres de las citadas localidades.

Fruto del trabajo desarrollado por la Fundación Isonomia en 2022 en los municipios de Ares del Maestrat, Castellfort, Cinctorres, Orpesa, Todolella, Vilafranca y Villores, nace la publicación «Sabers de dones», que compila conocimientos de las mujeres de dichas localidades en los ámbitos de la agricultura y el tiempo; el trabajo; las artesanías; los remedios y medicina natural y las comidas. La publicación incluye la descripción de los conocimientos, habilidades, destrezas de las mujeres, así como imágenes de mujeres realizándolas (fotografías o vídeos). La publicación está disponible en http://isonomia.uji.es/projecte-dones-sabers/

La actividad tendrá lugar el jueves 20 de julio, y forma parte del programa de acciones impulsadas por los Ayuntamientos de Todolella y Villores para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en dichos municipios.