Isonomia programa «Dones i esport» a Espadilla i Villamalur

IMG_Petri_Olmo_Mujeres_y_deporte

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració dels Ajuntaments d’Espadilla i Villamalur, ha programat l’exposició fotogràfica «Dones i esport», de la fotògrafa Nuria López Torres.

L’objectiu de la mostra és realitzar un acostament a l’esport practicat per dones, considerat moltes vegades com de segona, a més d’animar totes les dones a practicar una activitat fisicoesportiva d’acord amb les seves necessitats i interessos, ja que l’esport no té edat i afavoreix l’envelliment actiu. L’esport és una activitat cultural que, practicada justament i equitativament, enriqueix la societat.

Les exposicions, que podran visitar-se tot el mes d’agost, formen part del programa d’accions impulsades pels Ajuntaments d’Espadilla i Villamalur per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a les esmentades localitats.

——————————————–

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, con la colaboración de los Ayuntamiento de Espadilla y Villamalur, ha programado la exposición fotográfica «Mujeres y deporte», de la fotógrafa Nuria López Torres.

El objetivo de la muestra es realizar un acercamiento al deporte practicado por mujeres, considerado en muchas ocasiones como de segunda, además de animar a todas las mujeres a que practiquen una actividad físico-deportiva acorde con sus necesidades e intereses, pues el deporte no tiene edad y favorece el envejecimiento activo. El deporte es una actividad cultural que, practicada justa y equitativamente, enriquece la sociedad.

Las exposiciones, que podrán visitarse durante todo el mes de agosto, forman parte del programa de acciones impulsadas por los Ayuntamientos de Espadilla y Villamalur para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en las citadas localidades.