Isonomia programa «Dones i esport» a Puebla de Arenoso

IMG_Petri_Olmo_Mujeres_y_deporte

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Puebla de Arenoso, ha programat l’exposició fotogràfica «Dones i esport», de la fotògrafa Nuria López Torres.

L’objectiu de la mostra és realitzar un acostament a l’esport practicat per dones, considerat moltes vegades com de segona, a més d’animar totes les dones a practicar una activitat fisicoesportiva d’acord amb les seves necessitats i interessos, ja que l’esport no té edat i afavoreix l’envelliment actiu. L’esport és una activitat cultural que, practicada justament i equitativament, enriqueix la societat.

L’exposició, que podrà visitar-se aquest mes de juny, forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament de Puebla de Arenoso per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a la citada localitat.

——————————————–

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, con la colaboración del Ayuntamiento de Puebla de Arenoso, ha programado la exposición fotográfica «Mujeres y deporte», de la fotógrafa Nuria López Torres.

El objetivo de la muestra es realizar un acercamiento al deporte practicado por mujeres, considerado en muchas ocasiones como de segunda, además de animar a todas las mujeres a que practiquen una actividad físico-deportiva acorde con sus necesidades e intereses, pues el deporte no tiene edad y favorece el envejecimiento activo. El deporte es una actividad cultural que, practicada justa y equitativamente, enriquece la sociedad.

La exposición, que podrá visitarse durante este mes de junio, forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Puebla de Arenoso para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en la citada localidad.