Isonomia programa el taller «Apunta’t al bon rotllo» a l’IES de Nules

IMG-Apuntat_al_bon_rotllo-chapa

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb l’Ajuntament de Nules, ha programat els tallers «Apunta’t al bon rotllo», a l’IES Gilabert de Centelles.

«Apunta’t al bon rotllo» té com a objectiu potenciar el desenvolupament d’altres maneres alternatives de relacionar-se sexualment i afectivament, que s’aparten dels models violents, actuant directament en adolescents de 12 a 16 anys on es visibilitzen conductes sexistes i actituds possessives o violentes.

A més dels tallers, des d’un marc coeducatiu, amb la campanya que porta el mateix nom, s’aporten claus perquè tant el professorat com les famílies puguen contribuir a la prevenció primària de la violència contra les dones i la promoció dels bons tractes, i disminuir la probabilitat de patir violència física, psíquica o sexual i impedir-ne l’aparició.

Els tallers estan impulsats per l’Ajuntament de Nules en el marc de les seves accions per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a l’esmentat municipi.

—————————————————————————–

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en colaboración con el Ayuntamiento de Nules, ha programado el taller «Apunta’t al bon rotllo», los días 17 y 20 de octubre, en el IES Gilabert de Centelles.

«Apunta´t al bon rotllo» tiene como objetivo potenciar el desarrollo de otras maneras alternativas de relacionarse sexual y afectivamente, que se apartan de los modelos violentos, actuando directamente en uno de los colectivos donde se han producido un mayor aumento de las conductas sexistas y las actitudes posesivas o violentas, adolescentes de 12 a 16 años.

Además de los talleres, desde un marco coeducativo, con la campaña que lleva el mismo nombre, se aportan claves para que, tanto el profesorado como las familias, puedan contribuir a la prevención primaria de la violencia contra las mujeres y la promoción de los buenos tratos, y disminuir la probabilidad de sufrir violencia física, psíquica o sexual e impedir la aparición de estas.

Los talleres están impulsados por el Ayuntamiento de Nules en el marco de sus acciones para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en el citado municipio.