Isonomia programa el taller «Plans d’igualtat per a associacions» a Almassora

DSC_2349La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Almassora, ha programat el taller «Plans d’igualtat per a associacions», a Almassora.

Les organitzacions o associacions sense ànim de lucre són un dels motors del canvi social i també presenten biaixos i estereotips de gènere sobre els que cal treballar. Encara que la implantació de plans d’igualtat només és obligatòria per a fundacions, associacions o ONG amb més de 50 persones en plantilla, les mesures d’igualtat són molt recomanables per a totes elles per afavorir el canvi social i la millora de la societat. A més a més, el pla d’igualtat s’ha convertit en un dels criteris i requisits per poder optar a subvencions o contractes públics.

En aquest taller s’oferiran nocions bàsiques sobre la igualtat entre dones i homes a l’àmbit de les associacions i el seu marc normatiu de referència. També es farà una aproximació als principals instruments que fan possible la integració de la igualtat de gènere a les associacions, especialment, els plans d’igualtat.

El taller, que s’impartirà el 10 de novembre, forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament d’Almassora per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i previndre les violències masclistes a la citada localitat.

————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en colaboración con el Ayuntamiento de Almassora, ha programado el taller «Planes de igualdad para asociaciones», en Almassora.

Las organizaciones o asociaciones sin ánimo de lucro son uno de los motores del cambio social y también presentan sesgos y estereotipos de género sobre los que trabajar. Aunque la implantación de planes de igualdad sólo es obligatoria para fundaciones, asociaciones u ONG con más de 50 personas en plantilla, las medidas de igualdad son muy recomendables para todas ellas para favorecer el cambio social y la mejora de la sociedad . Además, el plan de igualdad se ha convertido en uno de los criterios y requisitos para optar a subvenciones o contratos públicos.

En este taller se ofrecerán nociones básicas sobre la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de las asociaciones y su marco normativo de referencia. También se realizará una aproximación a los principales instrumentos que hacen posible la integración de la igualdad de género en las asociaciones, especialmente, los planes de igualdad.

El taller, que se impartirá el 10 de noviembre, forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Almassora para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en la citada localidad.