Isonomia programa l’exposició «Diversitat funcional des de l’art conceptual» a Culla

image description

La Fundació Isonomia, en col·laboració amb l’Ajuntament de Culla, ha programat l’exposició fotogràfica «Diversitat funcional des de l’art conceptual», fruit del treball col·laboratiu entre el fotògraf conceptual Simón Sampedro Sánchez i les persones que integren el Grup de treball sobre discapacitat Isonomia.

L’objectiu final de la mostra és que els qui la visiten pensen, desencadenen experiències, records i sentiments sobre la discapacitat, prenent com a referència elements quotidians. 20 fotografies d’objectes com ara endolls, taps, pinces, sabates… s’associen a conceptes com l’autonomia personal, la igualtat d’oportunitats, la inclusió o la doble discriminació.

L’exposició, que es podrà visitar durant tot el mes d’agost, forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament de Culla per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a la citada localitat.

—————————————————————

La Fundación Isonomia, en colaboración con el Ayuntamiento de Culla, ha programado la exposición fotográfica «Diversidad funcional desde el arte conceptual», fruto del trabajo colaborativo entre el fotógrafo conceptual Simón Sampedro Sánchez y las personas que integran el Grupo de trabajo sobre discapacidad Isonomia.

El objetivo final de la muestra es que quienes la visiten piensen, desencadenen experiencias, recuerdos y sentimientos sobre la discapacidad, tomando como referencia elementos cotidianos. 20 fotografías de objetos como enchufes, tapones, pinzas, zapatos… se asocian a conceptos como la autonomía personal, la igualdad de oportunidades, la inclusión o la doble discriminación.

La exposición, que podrá visitarse durante todo el mes de agosto, forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Culla para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en la citada localidad.