Isonomia programa l’exposició “Els plaers de compartir” a Torrechiva

IMG-Els Plaers

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I organitza l’exposició fotogràfica itinerant “Els plaers de compartir” a Torrechiva.

Les vuit fotografies que componen la mostra estan protagonitzades per vuit homes que formen part de la comunitat universitària de l’UJI i plasmen l’essència dels plaers derivats del fet de compartir les tasques quotidianes, com són les tasques domèstiques i de cura de terceres persones dependents, mentre que reconeixen la solidaritat, el respecte i la igualtat dels homes davant de les tasques desenvolupades en l’àmbit reproductiu.

L’exposició fotogràfica, que es podrà visitar durant el mes d’abril, està impulsada per l’Ajuntament de Torrechiva en el marc de les seves accions per a promoure la igualtat efectiva de dones i homes i previndre les violències masclistes a la citada localitat.

————————————————————

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I organiza la exposición fotográfica itinerante “Els plaers de compartir” en Torrechiva.

Las ocho fotografías que componen la muestra están protagonizadas por ocho hombres que forman parte de la comunidad universitaria de la UJI y plasman la esencia de los “placeres” derivados del hecho de compartir los quehaceres cotidianos, como son las tareas domésticas y de cuidado de terceras personas dependientes, mientras que reconocen la solidaridad, el respeto y la igualdad de los hombres ante las tareas desarrolladas en el ámbito reproductivo.

La exposición fotográfica, que podrá visitarse durante el mes de abril, está impulsada por el Ayuntamiento de Torrechiva en el marco de sus acciones para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en la citada localidad.