Isonomia programa l’exposició fotogràfica «Enginyera… per què no?» a Ayódar

IMG-INGENIERA-EVA BORDAS

La Fundació Isonomia, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Ayódar, ha programat per a abril l’exposició fotogràfica «Enginyera… per què no?», un espai visual de reflexió sobre el paper de les dones a les enginyeries per tal de visibilitzar a 13 dones enginyeres; familiaritzar les dones amb aquestes sortides laborals i reflexionar sobre la necessitat de canviar els papers socials d’homes i dones per construir una societat més equilibrada, justa i democràtica.

L’exposició forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament d’Ayódar per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a la citada localitat.

——————————————

La Fundación Isonomia, en colaboración con el Ayuntamiento de Ayódar, ha programado para abril la exposición fotográfica «Ingeniera… ¿por qué no?», un espacio visual de reflexión sobre el papel de las mujeres en las ingenierías con el fin de visibilizar a 13 mujeres ingenieras; familiarizar a las mujeres con estas salidas laborales y reflexionar sobre la necesidad de cambiar los papeles sociales de hombres y mujeres para construir una sociedad más equilibrada, justa y democrática.

La exposición forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Ayódar para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en la citada localidad.