Isonomia programa l’exposició fotogràfica «Enginyera… per què no?» a Sot de Ferrer

IMG-INGENIERA-EVA BORDAS
La Fundació Isonomia, en col·laboració amb l’Ajuntament de Sot de Ferrer, ha programat per a juliol l’exposició fotogràfica «Enginyera… per què no?», un espai visual de reflexió sobre el paper de les dones a les enginyeries per tal de visibilitzar a 13 dones enginyeres; familiaritzar les dones amb aquestes sortides laborals i reflexionar sobre la necessitat de canviar els papers socials d’homes i dones per construir una societat més equilibrada, justa i democràtica.

L’exposició, que es podrà visitar fins al 24 de juliol, forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament de Sot de Ferrer per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a l’esmentat municipi.

——————————————

La Fundación Isonomia, en colaboración con el Ayuntamiento de Sot de Ferrer, ha programado para julio la exposición fotográfica «Ingeniera… ¿por qué no?», un espacio visual de reflexión sobre el papel de las mujeres en las ingenierías con el fin de visibilizar a 13 mujeres ingenieras; familiarizar a las mujeres con estas salidas laborales y reflexionar sobre la necesidad de cambiar los papeles sociales de hombres y mujeres para construir una sociedad más equilibrada, justa y democrática.

La exposición, que podrá visitarse hasta el 24 de julio, forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Sot de Ferrer para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en el citado municipio.