Isonomia programa l’exposició fotogràfica «Sabers de dones» a Fuente la Reina

12. TITOL EXPOSICIÓ. SABERS DE DONES

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, en col·laboració amb l’Ajuntament de Fuente la Reina, ha programat per a abril l’exposició fotogràfica «Sabers de dones», que visibilitza “SABERS” de dones entesos com a coneixements acumulats durant segles, gairebé sense reconeixement social, apresos habitualment per transmissió oral, divulgats sense una instrucció reglada i amb un aprenentatge diferent al de l’educació escolar estandarditzada. No es tenen en compte en una economia que només valora la transacció mercantil.

L’exposició forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament de Fuente la Reina per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a la citada localitat.

———————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castellón, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuente la Reina, ha programado para abril la exposición fotográfica «Sabers de dones», que visibiliza «SABERES» de mujeres entendidos como conocimientos acumulados durante siglos, sin apenas reconocimiento social, aprendidos habitualmente por transmisión oral, divulgados sin una instrucción reglada y con un aprendizaje diferente al de la educación escolar estandarizada. No se tiene en cuenta en una economía que sólo valora la transacción mercantil.

La exposición forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Fuente la Reina para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en la citada localidad.