Isonomia programa l’exposició «Sense etiquetes» a Vilafamés

Imagen. Color. Senseetiquetes. 2018. Paint. 3

La Fundació Isonomia, en col·laboració amb l’Ajuntament de Vilafamés i l’associació de Dones de Vilafamés, ha programat l’exposició fotogràfica «Sense etiquetes», una exposició amb homes i dones referents que desenvolupen la seva activitat professional en treballs amb més presència femenina i masculina, respectivament.

L’exposició, resultat d’una acció del II Pla d’Igualtat de la Universitat Jaume I 2016-2020, pretén promoure la reflexió per superar hàbits socials discriminatoris que limiten l’accés a diferents estudis i professions, motivant sobretot les i els joves perquè facin eleccions lliures d’estereotips de gènere. La finalitat última és combatre els estereotips sexistes a les carreres professionals i promoure la presència equilibrada dels dos sexes en titulacions desequilibrades.

Les fotografies recullen professionals en actiu; homes en carreres feminitzades i dones en carreres masculinitzades, i es complementen amb vinyetes il·lustrades en to humorístic per captar l’atenció sobre que les professions no tenen gènere.

L’exposició fotogràfica, que es podrà visitar al local de dones de la localitat del divendres 3 al diumenge 5 de març, forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament de Vilafamés per commemorar el Dia Internacional de les Dones, 8 de març, i de les VII Jornades de les Dones que organitza l’associació de Dones de Vilafamés (més informació a: https://www.facebook.com/donesvilafames).

——————————————————-

La Fundación Isonomia, en colaboración con el Ayuntamiento de Vilafamés y la asociación de mujeres de Vilafamés, ha programado la exposición fotográfica «Sense etiquetes», una exposición con hombres y mujeres referentes que desarrollan su actividad profesional en trabajos con mayor presencia femenina y masculina, respectivamente.

La exposición, resultado de una acción del II Plan de Igualdad de la Universitat Jaume I 2016-2020, pretende promover la reflexión para superar hábitos sociales discriminatorios que limitan el acceso a diferentes estudios y profesiones, motivando sobre todo a las y los jóvenes para que realicen elecciones libres de estereotipos de género. La finalidad última es combatir los estereotipos sexistas en las carreras profesionales y promover la presencia equilibrada de ambos sexos en titulaciones desequilibradas.

Las fotografías recogen profesionales en activo; hombres en carreras feminizadas y mujeres en carreras masculinizadas, y se complementan con viñetas ilustradas en tono humorístico para captar la atención sobre que las profesiones no tienen género.

La exposición fotográfica, que podrá visitarse en el local de mujeres de la localidad del viernes 3 al domingo 5 de marzo, forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Vilafamés para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, y de las VII Jornadas de las Mujeres que organiza la asociación de Mujeres de Vilafamés (más información en: https://www.facebook.com/donesvilafames).