Isonomia programa “No més princeses” a Ribesalbes

Exposición No + princesas Museo de la Baronía Ribesalbes 3

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Ribesalbes, ha programat l’exposició fotogràfica “No més princeses”, cedida per Arturo de las Liras i Marta Cubedo, que pretén promoure una reflexió crítica sobre els contes tradicionals i trencar amb els estereotips sexistes que ofereixen els contes infantils, ja que els contes tenen una funció pedagògica.

L’exposició, que es podrà visitar al museu de la Baronia de Ribesalbes de l’11 al 26 de juny, de dimecres a divendres de 09.00 a 14.00 hores i dissabtes i diumenges de 10.00 a 14.00 hores, forma part del programa d’accions impulsades per l’Ajuntament de Ribesalbes per promoure la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir les violències masclistes a la localitat esmentada.

———————————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, con la colaboración del Ayuntamiento de Ribesalbes, ha programado la exposición fotográfica “No más princesas”, cedida por Arturo de las Liras y Marta Cubedo, que pretende promover una reflexión crítica sobre los cuentos tradicionales y romper con los estereotipos sexistas que ofrecen los cuentos infantiles, pues los cuentos tienen una función pedagógica.

La exposición, que podrá visitarse en el museo de la Baronia de Ribesalbes del 11 hasta el 26 de junio, de miércoles a viernes de 09:00 a 14:00 horas y sábados y domingos de 10:00 a 14:00 horas, forma parte del programa de acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Ribesalbes para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir las violencias machistas en la citada localidad.