Isonomia programa tres exposicions fotogràfiques durant el mes d’agost

IMG_Petri_Olmo_Mujeres_y_deporte

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I no cessa la seva activitat durant el període estival i ha programat tres exposicions fotogràfiques que es podran visitar a tres municipis de la província de Castelló adherits a la Xarxa Isonomia. Es tracta de les exposicions «Dones i esport» al municipi d’Azúebar, «Els plaers de compartir» a Ares del Maestrat i «Parlem de violències masclistes» a Cinctorres.

L’objectiu de la mostra «Dones i esport» és realitzar un acostament a l’esport practicat per dones, considerat moltes vegades com de segona, a més d’animar totes les dones a practicar una activitat fisicoesportiva d’acord amb les seves necessitats i interessos, doncs l’esport no té edat i afavoreix l’envelliment actiu. L’esport és una activitat cultural que, practicada justament i equitativament, enriqueix la societat.

Per la seva banda, les vuit fotografies que componen la mostra «Els plaers de compartir» estan protagonitzades per vuit homes que formen part de la comunitat universitària de l’UJI i plasmen l’essència dels “plaers” derivats del fet de compartir les tasques quotidianes, com són les tasques domèstiques i de cura de terceres persones dependents, mentre que reconeixen la solidaritat, el respecte i la igualtat dels homes davant de les tasques desenvolupades en l’àmbit reproductiu.

Finalment «Parlem de violències masclistes» pretén oferir informació sobre algunes formes de violències masclistes com la violència sexual, la ciberviolència de gènere, els micromasclismes i la violència en el marc de la parella.

Les exposicions formen part del programa d’accions impulsades pels consistoris d’Azuébar, Ares del Maestrat i Cinctorres per promoure la igualtat efectiva als municipis esmentats.

—————————————————————

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I no cesa su actividad durante el periodo estival y ha programado tres exposiciones fotográficas que podrán visitarse en tres municipios de la provincia de Castellón adheridos a la Red Isonomia. Se trata de las exposiciones «Mujeres y deporte» en el municipio de Azúebar, «Els plaers de compartir» en Ares del Maestrat y «Parlem de violències masclistes» en Cinctorres.

El objetivo de la muestra «Mujeres y deporte» es realizar un acercamiento al deporte practicado por mujeres, considerado en muchas ocasiones como de segunda, además de animar a todas las mujeres a que practiquen una actividad físico-deportiva acorde con sus necesidades e intereses, pues el deporte no tiene edad y favorece el envejecimiento activo. El deporte es una actividad cultural que, practicada justa y equitativamente, enriquece la sociedad.

Por su parte, las ocho fotografías que componen la muestra «Els plaers de compartir» están protagonizadas por ocho hombres que forman parte de la comunidad universitaria de la UJI y plasman la esencia de los “placeres” derivados del hecho de compartir los quehaceres cotidianos, como son las tareas domésticas y de cuidado de terceras personas dependientes, mientras que reconocen la solidaridad, el respeto y la igualdad de los hombres ante las tareas desarrolladas en el ámbito reproductivo.

Finalmente «Parlem de violències masclistes» pretende ofrecer información sobre algunas formas de violencias machistas como la violencia sexual, la ciberviolencia de género, los micromachismos y la violencia en el marco de la pareja.

Las exposiciones forman parte del programa de acciones impulsadas por los consistorios de Azuébar, Ares del Maestrat y Cinctorres para promover la igualdad efectiva en los citados municipios.