La Diputació de Castelló i la Fundació Isonomia presenten la Guia de tractament no sexista del llenguatge administratiu

IMG-Presentación tratamiento no sexista

El 8 de març de 2016 es va presentar la Guia de tractament no sexista del llenguatge administratiu que ha estat elaborada per la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, comptant amb l’assessorament lingüístic i tècnic del Servei de Llengües i Terminologia de la universitat i la col·laboració de l’Excma. Diputació de Castelló.

La guia  pretén ser un document orientatiu i clarificador per a afavorir l’ús d’un llenguatge no sexista en les administracions locals de la província de Castelló, apropant la informació, la formació i les eines necessàries per a facilitar la incorporació de la igualtat també al llenguatge i per afavorir l’ús d’un llenguatge inclusiu en la comunicació entre l’Administració i la ciutadania al municipis de la província de Castelló.

Anomenar a homes i a dones en el llenguatge no és repetir o duplicar, és mostrar la realitat menys ambigua i més fidel i versemblant, sense excloure, subordinar ni discriminar. Una realitat més justa, equitativa i equilibrada.

Anomenar les dones al llenguatge és igualtat. El llenguatge inclusiu també és 8 de març.