La Fundació Isonomia de l’UJI renova la col·laboració amb l’Ajuntament d’Orpesa del Mar

IMG_Mujeres y deporte Orpesa

Fotografia de l’exposició «Mujeres y deporte» a Orpesa

La vicepresidenta de la Fundació Isonomia, M. José Senent, i l’alcaldessa d’Orpesa del Mar, Araceli de Moya, han signat la renovació de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació per a continuar amb la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el municipi durant l’exercici 2022 a través de la participació de l’Ajuntament en la Xarxa Isonomia de municipis i el seu programa d’activitats.

El conveni, amb una duració d’un any, inclou la difusió d’activitats per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la promoció de la Xarxa Isonomia de municipis. A més, possibilita la interacció amb altres ajuntaments, integrats en la Xarxa Isonomia per a l’intercanvi de coneixement, experiències i bones pràctiques.

————————————–

La vicepresidenta de la Fundación Isonomia, M. José Senent, y la alcaldesa de Oropesa del Mar, Araceli de Moya, han firmado la renovación de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación para continuar con la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio durante el ejercicio 2022 a través de la participación del Ayuntamiento en la Red Isonomia de Municipios y su programa de actividades.

El convenio, con una duración de un año, incluye la difusión de actividades para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la promoción de la Red Isonomia de Municipios. Además, posibilita la interacción con otros ayuntamientos, integrados en la Red Isonomia para el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas.

Informació proporcionada perServei de Comunicació i Publicacions