La Fundació Isonomia de l’UJI renova la col·laboració amb l’Ajuntament de Borriol

IMG-Mujeres y deporte Borriol

La vicepresidenta de la Fundació Isonomia, M. José Senent, i l’alcalde de Borriol, Héctor Ramos, han signat la renovació de la col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació per a continuar la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes al municipi durant l’exercici 2022 a través de la participació de l’Ajuntament en la Xarxa Isonomia de Municipis i el seu programa d’activitats.

El conveni, amb una duració d’un any, inclou la difusió d’activitats per a la igualtat efectiva entre dones i homes i la promoció de la Xarxa Isonomia de Municipis. A més, possibilita la interacció amb altres ajuntaments, integrats en la Xarxa Isonomia per a l’intercanvi de coneixement, experiències i bones pràctiques.

Entre les primeres accions destaca el taller «Coeducar en la primera infància. El paper de les famílies» impartit per Anna Sales el dimecres 27 d’abril.

—————————————————-

La vicepresidenta de la Fundación Isonomia, M. José Senent, y el alcalde de Borriol, Héctor Ramos, han firmado la renovación de la colaboración entre el Ayuntamiento y la Fundación para continuar la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio durante el ejercicio 2022 a través de la participación del Ayuntamiento en la Red Isonomia de Municipios y su programa de actividades.

El convenio, con una duración de un año, incluye la difusión de actividades para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y la promoción de la Red Isonomia de Municipios. Además, posibilita la interacción con otros ayuntamientos, integrados en la Red Isonomia para el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas.

Entre las primeras acciones destaca el taller «Coeducar en la primera infancia. El papel de las familias» impartido por Anna Sales el miércoles 27 de abril.

Información proporcionada porServicio de Comunicación y Publicaciones