L’Ajuntament d’Almassora renova la col·laboració amb la Fundació Isonomia de l’UJI

IMG_Ellas tienen formula Almassora

Imatge de l’exposició fotogràfica «Elles tenen la fórmula»

La vicepresidenta de la Fundació Isonomia, M. José Senent, i l’alcaldessa d’Almassora, Merche Galí, han renovat el conveni de col·laboració entre ambdues institucions amb el qual s’estableix un marc ampli de cooperació per a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes mitjançant la participació activa de l’Ajuntament d’Almassora en la Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva de dones i homes i en els seus programes anuals.

L’acord permet a l’Ajuntament promoure la igualtat en el municipi i desenvolupar polítiques actives i accions en matèria d’igualtat i de prevenció de la violència de gènere; formar part d’una xarxa col·laborativa; tenir accés a assessorament i orientació especialitzada; disposar de mesures i recursos per a avançar cap a una societat més igualitària i reduir la violència cap a les dones; i disposar de fòrums, espais i canals de comunicació, divulgació i transferència de les experiències i bones pràctiques. La Fundació Isonomia, per la seua banda, possibilita la interacció amb altres ajuntaments, proporciona informació actualitzada en matèria d’igualtat; i facilita la participació en accions formatives per al personal tècnic.

——–

La vicepresidenta de la Fundación Isonomia, M.ª José Senent, y la alcaldesa de Almassora, Merche Galí, han renovado el convenio de colaboración entre ambas instituciones con el que se establece un marco amplio de cooperación para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la participación activa del Ayuntamiento de Almassora en la Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en sus programas anuales.

El acuerdo permite al Ayuntamiento promover la igualdad en el municipio y desarrollar políticas activas y acciones en materia de igualdad y de prevención de la violencia de género; formar parte de una red colaborativa; tener acceso a asesoramiento y orientación especializada; disponer de medidas y recursos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y reducir la violencia hacia las mujeres; y disponer de foros, espacios y canales de comunicación, divulgación y transferencia de las experiencias y buenas prácticas. La Fundación Isonomia, por su parte, posibilita la interacción con otros ayuntamientos, proporciona información actualizada en materia de igualdad; y facilita la participación en acciones formativas para el personal técnico.

Información proporcionada porServicio de Comunicación y Publicaciones