L’Ajuntament de Betxí renova la col·laboració amb la Fundació Isonomia de l’UJI

exposicio-sense-etiquetes

La vicepresidenta de la Fundació Isonomia, M. José Senent, i l’alcalde de l’Ajuntament de Betxí, Alfred Remolar, han renovat el conveni de col·laboració entre ambdues institucions amb el qual s’estableix un marc ampli de cooperació per a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes mitjançant la participació activa de l’Ajuntament de Betxí en la Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva de dones i homes i en els seus programes anuals.

A través d’aquest acord, s’afavorirà la interacció de l’Ajuntament amb altres municipis de la Xarxa Isonomia per a l’intercanvi de coneixement, experiències i bones pràctiques i s’oferirà informació i orientació teòrica, tècnica i metodològica generalista per al personal tècnic i polític. A més, es proporcionarà informació actualitzada en matèria d’igualtat de dones i homes i violència de gènere i es promourà la participació del personal tècnic i de la població en les accions formatives i en els projectes que desenvolupa la Fundació Isonomia que puguen ser d’interès per al municipi, així com el disseny de campanyes, eines i materials que faciliten la sensibilització en matèria d’igualtat, visibilització de les dones i la prevenció de la violència cap a elles.

Algunes de les activitats que s’han realitzat gràcies a la col·laboració que mantenen les dues entitats han sigut l’exposició fotogràfica «Sense etiquetes» a l’IES de la localitat, una mostra amb homes i dones referents que desenvolupen la seua activitat professional en treballs amb més presència femenina i masculina, respectivament, o el taller dirigit a l’alumnat de 4t de primària del col·legi Cervantes-Dualde de Betxí, amb la finalitat de fomentar l’elecció acadèmica i professional allunyada d’estereotips de gènere.

—————————————————————-

La vicepresidenta de la Fundación Isonomia, M. José Senent, y el alcalde del Ayuntamiento de Betxí, Alfred Remolar, han renovado el convenio de colaboración entre ambas instituciones con el que se establece un marco amplio de cooperación para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la participación activa del Ayuntamiento de Betxí en la Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en sus programas anuales.

A través de este acuerdo, se favorecerá la interacción del Ayuntamiento con otros municipios de la Red Isonomia para el intercambio de conocimiento, experiencias y buenas prácticas y se ofrecerá información y orientación teórica, técnica y metodológica generalista para el personal técnico y político. Además, se proporcionará información actualizada en materia de igualdad de mujeres y hombres y violencia de género y se promoverá la participación del personal técnico y de la población en las acciones formativas y en los proyectos que desarrolla la Fundación Isonomia que puedan ser de interés para el municipio, así como el diseño de campañas, herramientas y materiales que facilitan la sensibilización en materia de igualdad, visibilización de las mujeres y la prevención de la violencia hacia ellas.

Algunas de las actividades que se han realizado gracias a la colaboración que mantienen ambas entidades han sido la exposición fotográfica «Sense etiquetes» en el IES de la localidad, una muestra con hombres y mujeres referentes que desarrollan su actividad profesional en trabajos con más presencia femenina y masculina, respectivamente, o el taller dirigido al alumnado de 4.º de primaria del colegio Cervantes-Dualde de Betxí, con el fin de fomentar la elección académica y profesional alejada de estereotipos de género.

Informació proporcionada perServei de Comunicació i Publicacions