L’Ajuntament de Borriana i la Fundació Isonomia de l’UJI promouen la igualtat entre homes i dones

ingeniera

La vicepresidenta de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, M. José Senent, i l’alcaldessa de Borriana, M. José Safont, han renovat el conveni de col·laboració entre les dues entitats per a la participació del municipi de Borriana en la Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva d’homes i dones i en els seus programes anuals, l’objectiu dels quals és la promoció de la igualtat en tots els àmbits i la prevenció de la violència cap a les dones.

Una de les activitats que s’ha realitzat enguany en el marc d’aquesta col·laboració ha sigut la campanya «Enginyera… per què no?» a l’IES Jaume I de Borriana, que té com a finalitat fomentar la incorporació de les dones en àmbits educatius masculinitzats, com són les carreres universitàries tècniques.

—————————————————————————-

La vicepresidenta de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, M. José Senent, y la alcaldesa de Burriana, M. José Safont, han renovado el convenio de colaboración entre las dos entidades para la participación del municipio de Burriana en la Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de hombres y mujeres y en sus programas anuales, cuyo objetivo es la promoción de la igualdad en todos los ámbitos y la prevención de la violencia hacia las mujeres.

Una de las actividades que se ha realizado este año en el marco de esta colaboración ha sido la campaña «Ingeniera… ¿por qué no?» en el IES Jaume I de Burriana, que tiene como finalidad fomentar la incorporación de las mujeres en ámbitos educativos masculinizados, como las carreras universitarias técnicas.