L’Ajuntament de Castelló de la Plana renova la col·laboració amb la Fundació Isonomia de l’UJI

IMG_0919

Imatge del taller Apunta’t al bon rotllo en l’EPA Pascual Tirado

La vicepresidenta de la Fundació Isonomia, M. José Senent, i l’alcaldessa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, han renovat el conveni de col·laboració que mantenen les dues institucions des de 2004 amb el qual s’estableix un marc ampli de cooperació per a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes mitjançant la participació activa de l’Ajuntament de Castelló de la Plana en la Xarxa Isonomia de municipis per a la igualtat efectiva de dones i homes i en els seus programes anuals.

L’acord permet a l’Ajuntament promoure la igualtat en el municipi i desenvolupar polítiques actives i accions en matèria d’igualtat i de prevenció de la violència de gènere; formar part d’una xarxa col·laborativa; tenir accés a assessorament i orientació especialitzada; disposar de mesures i recursos per a avançar cap a una societat més igualitària i reduir la violència cap a les dones; i disposar de fòrums, espais i canals de comunicació, divulgació i transferència de les experiències i bones pràctiques.

—————————————————————

La vicepresidenta de la Fundación Isonomia, M. José Senent, y la alcaldesa de Castelló de la Plana, Amparo Marco, han renovado el convenio de colaboración que mantienen ambas instituciones desde 2004 con el cual se establece un marco amplio de cooperación para la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres mediante la participación activa del Ayuntamiento de Castelló de la Plana en la Red Isonomia de municipios para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en sus programas anuales.

El acuerdo permite al Ayuntamiento promover la igualdad en el municipio y desarrollar políticas activas y acciones en materia de igualdad y de prevención de la violencia de género; formar parte de una red colaborativa; tener acceso a asesoramiento y orientación especializada; disponer de medidas y recursos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y reducir la violencia hacia las mujeres; y disponer de foros, espacios y canales de comunicación, divulgación y transferencia de las experiencias y buenas prácticas.

Información proporcionada porServicio de Comunicación y Publicaciones