L’Ajuntament de L’Alcora i la Fundació Isonomia de l’UJI afavoreixen la igualtat entre homes i dones amb accions de promoció de la salut femenina, sensibilització contra la LGTBQ fòbia i la visibilització de les científiques

IMG_1746

La vicepresidenta de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, Mª José Senent Vidal, i l’alcalde de L’Alcora, Samuel Falomir Sancho, han renovat el conveni de col·laboració entre ambdues entitats per a promocionar i potenciar la igualtat efectiva de dones i homes i la prevenció de la violència de gènere en el municipi de L’Alcora, així com per a l’adhesió de l’Ajuntament de L’Alcora en la Xarxa Isonomia de Municipis.

L’acord permet la recepció actualitzada de novetats legislatives, recursos, campanyes i orientació per al disseny i aplicació de polítiques i mesures d’igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes en l’àmbit de l’administració local i entre les associacions municipals, així com informació personalitzada per dissenyar la programació dels dies 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i el 25 de novembre, Dia Internacional per l’eliminació de la violència cap a les dones.

La Fundació Isonomia de l’UJI també dinamitzarà un grup de treball sobre violència de gènere amb la finalitat de compartir eines per a la prevenció de la violència des de l’àmbit municipal. A més a més, es preveu una acció per a la promoció de la salut de les dones des de la perspectiva de gènere; una altra per sensibilitzar contra la LGTBQ+ fòbia i violències masclistes i una tercera per a visibilitzar a les dones científiques.

—————————————————————————

La vicepresidenta de la Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló, Mª José Senent Vidal, y el alcalde de L’Alcora, Samuel Falomir Sancho, han renovado el convenio de colaboración entre ambas entidades para promocionar y potenciar la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la prevención de la violencia de género en el municipio de L’Alcora, así como para la adhesión del Ayuntamiento de L’Alcora a la Red Isonomía de Municipios.

El acuerdo permite la recepción actualizada de novedades legislativas, recursos, campañas y orientación para el diseño y aplicación de políticas y medidas de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en el ámbito de la administración local y entre las asociaciones municipales, así como información personalizada para diseñar la programación de los días 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, y el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

La Fundación Isonomia de la UJI también dinamizará un grupo de trabajo sobre violencia de género con el fin de compartir herramientas para la prevención de la violencia desde el ámbito municipal. Además, se prevé una acción para la promoción de la salud de las mujeres desde la perspectiva de género; otra para sensibilizar contra la LGTBQ+ fobia y violencias machistas y una tercera para visibilizar a las mujeres científicas.

Información proporcionada porServicio de Comunicación y Publicaciones