L’Ajuntament de Peníscola renova la col·laboració amb la Fundació Isonomia de l’UJI

27f13d64-91c0-4781-8e7a-c69cdfc9aa7c

La vicepresidenta de la Fundació Isonomia Maria José Senent, i l’alcalde de l’Ajuntament de Peníscola, Andrés Martínez, han renovat el conveni de col·laboració entre les dues institucions per a realitzar activitats destinades a la promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones i la prevenció de la violència de gènere en el municipi de Peñíscola.

En el marc del conveni, es realitzarà una exposició fotogràfica amb motiu del 8 de març, es programarà un taller en matèria d’igualtat en el CEIP Jaime Sanz dins de la iniciativa «Igualtat en ruta» i es concediran ajudes dirigides als habitants de Peníscola per a la participació en cursos, seminaris i jornades oferits per la Fundació Isonomia en 2022, tant en la modalitat en línea com a presencials.

Així mateix, la Fundació oferirà informació actualitzada i permanent sobre novetats legislatives, recursos, campanyes i orientació telefònica i presencial al personal tècnic i polític per al disseny de polítiques i mesures d’igualtat en l’àmbit de l’administració local. I facilitarà informació personalitzada per a dissenyar la programación del 8 de març, Dia Internacional de la Dona i el 25 de novembre, Dia Internacional per l’eliminació de la violència cap a les dones.

La Xarxa Isonomia està integrada per persones, entitats públiques i privades, empreses i municipis (representats pels seus ajuntaments), que treballen per a impulsar la igualtat efectiva, d’oportunitats i de tracte, de dones i homes i prevenir la violència contra les dones. La xarxa està coordinada i dinamitzada per la Fundació Isonomia, que ofereix avantatges a les organitzacions i persones que la conformen perquè puguen avançar cap a una igualtat d’oportunitats entre dones i homes i contribuir a una societat més justa i igualitària.

——————————————————————————–

La vicepresidenta de la Fundación Isonomia Maria José Senent, y el alcalde del Ayuntamiento de Peñíscola, Andrés Martínez, han renovado el convenio de colaboración entre las dos instituciones para realizar actividades destinadas a la promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género en el municipio de Peñíscola.

En el marco del convenio, se realizará una exposición fotográfica con motivo del 8 de marzo, se programará un taller en materia de igualdad en el CEIP Jaime Sanz dentro de la iniciativa «Igualdad en ruta» y se concederán ayudas dirigidas a los habitantes de Peñíscola para la participación en cursos, seminarios y jornadas ofrecidos por la Fundación Isonomia en 2022, tanto en la modalidad en línea como presenciales.

Así mismo, la Fundación ofrecerá información actualizada y permanente sobre novedades legislativas, recursos, campañas y orientación telefónica y presencial al personal técnico y político para el diseño de políticas y medidas de igualdad en el ámbito de la administración local. Y facilitará información personalizada para diseñar la programación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y el 25 de noviembre, Día Internacional por la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

La Red Isonomia está integrada por personas, entidades públicas y privadas, empresas y municipios (representados por sus ayuntamientos), que trabajan para impulsar la igualdad efectiva, de oportunidades y de trato, de mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las mujeres. La red está coordinada y dinamizada por la Fundación Isonomia, que ofrece ventajas a las organizaciones y personas que la conforman porque puedan avanzar hacia una igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y contribuir a una sociedad más justa e igualitaria.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions