L’exposició fotogràfica «Silencio» a Almenara

Silencio1

La Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I, amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Amenara, organitza l’exposició fotogràfica itinerant «Silencio» a l’esmentada localitat.

Les imatges, de la fotògrafa Amparo Navas, visibilitzen la situació de les «Dones Girafa» i amb ella es pretén denunciar el silenci del martiri d’aquestes dones que pateixen un dany físic irreversible ja que, des de la infància, els van col·locant collarets de coure que els substitueixen per altres amb més espirals que fan baixar la clavícula comprimint la cavitat de les costelles cap avall, cosa que produeix l’efecte de colls llargs, atrofiant a llarg termini els músculs del coll. Allò que era una tradició a la qual només tenien dret les nascudes dimecres de lluna plena s’ha convertit en un espectacle del qual formen part un gran nombre de nenes que, en complir 5 anys, són convertides en “Dones Girafa”.

L’exposició, que es podrà visitar del 8 al 25 de novembre en el Centre Municipal de Cultura Paulo Freire de dilluns a divendres de 9 a 13 i de 16 a 20 hores, forma part de la programació del consistori d’Almenara  per commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona, 25 de novembre.

———————————————————-

La Fundación Isonomia de la Universitat Jaume I, con la colaboración del Ayuntamiento de Almenara, organiza la exposición fotográfica itinerante «Silencio» en la citada localidad.

Las imágenes, de la fotógrafa Amparo Navas, visibilizan la situación de las «Mujeres Jirafa» y con ella se pretende denunciar el silencio del martirio de estas mujeres que sufren un daño físico irreversible ya que, desde la infancia, van colocándoles collares de cobre que los sustituyen por otros con más espirales que hacen bajar la clavícula comprimiendo la cavidad de las costillas hacia abajo, lo que produce el efecto de cuellos largos, atrofiando a largo plazo los músculos del cuello. Lo que era una tradición a la cual sólo tenían derecho las nacidas en miércoles de luna llena se ha convertido en un espectáculo del que forman parte gran número de niñas que, al cumplir 5 años, son convertidas en “Mujeres Jirafa”.

La exposición, que podrá visitarse del 8 al 25 de noviembre en el Centre Municipal de Cultura Paulo Freire de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20 horas, forma parte de la programación del consistorio de Almenara para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre.