L’UJI presenta en un curs el protocol per a la detecció i prevenció en els supòsits d’assetjament a l’estudiantat

IMG-curso protocolo

La Unitat d’Igualtat i la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I han organitzat un curs dirigit a l’estudiantat sobre el protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe a l’UJI. El curs, que tindrà lloc el dijous 29 d’octubre de 2015, té com a objectiu donar a conèixer i difondre els continguts inclosos en aquest protocol que serà presentat per Rafael Vilar de l’Oficina de prevenció i gestió mediambiental de l’UJI.

El protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe a l’UJI va ser aprovat pel consell de govern en juliol de 2011 amb l’objectiu de prevenir i evitar que es produïsquen aquestes situacions així com «conductes inapropiades». Al protocol es defineixen cadascuna d’aquestes situacions d’assetjament i es tipifiquen com a delictes en l’àmbit de la responsabilitat criminal en considerar-se infraccions molt greus. També s’estableixen les mesures necessàries per a què, en cas que es produïra alguna d’aquestes situacions, identificar-la, investigar-la, emetre un informe i proposar una via de solució, minimitzant les seues conseqüències en l’entorn acadèmic, i garantir en tot cas la protecció dels drets de la víctima.

El curs també inclourà la xerrada titulada «Introducció a les violències cap a les dones» a càrrec de M. José Ortí de la Fundació Isonomia i un debat al voltant de l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe.

Programa