MANIFEST Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. GRUP DE TREBALL SOBRE DISCAPACITAT DE LA FUNDACIÓ ISONOMIA. Castelló de la Plana, 3 de desembre de 2022

logotip_Grup_de_Treball_sobre_Discapacitat_Isonomia_(2017)

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
GRUP DE TREBALL SOBRE DISCAPACITAT DE LA FUNDACIÓ ISONOMIA
Castelló de la Plana, 3 de desembre de 2022

Enguany es commemora el 20è aniversari de la creació de la Fundació Isonomia de la Universitat Jaume I de Castelló i, per tant, també del Grup de Treball sobre Discapacitat, creat el mateix any 2002. Aquest grup durant les seues primeres dues dècades d’existència ha complit amb escreix la seua funció de fer escoltar les veus de les dones i homes que hi han volgut expressar-se, fent realitat la descripció del grup: esdevenir una estructura permanent de reflexió activa entorn de la discapacitat, en la qual estan representades les persones, col·lectius i institucions relacionades, on la prioritat és escoltar les inquietuds i propostes de les dones i homes amb diversitat funcional sobre les seues necessitats.

Com cada 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, des del Grup de Treball sobre Discapacitat de la Fundació Isonomia es fa públic un manifest amb l’objectiu de promoure les reivindicacions del col·lectiu i, alhora, recordar l’inexcusable compliment dels drets humans i de tots i cadascun dels articles que conté la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, així com l’aplicació de tota la legislació i normatives relacionades amb l’exercici d’aquests drets.

El 2022 no ha estat un bon any per avançar en la consolidació i desenvolupament dels drets socials de la ciutadania més vulnerable davant la situació tan inestable de l’economia global, derivada del conflicte militar entre Rússia i Ucraïna. En aquestes circumstàncies sempre són les més perjudicades les persones amb menys recursos i més necessitat de suport, entre les quals estem les dones i homes amb diversitat funcional. I sobre aquesta mancança han versat alguns dels audiovisuals que des del Grup de Treball sobre Discapacitat Isonomia s’han editat al llarg d’aquest any.

Per encetar-hi l’any, Benito Pérez Agüera, coordinador de l’Oficina Vida Independent (OVI) Sole Arnau Ripollés de Castelló, va parlar sobre l’aplicació de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Pérez Agüera opina que el desenvolupament de la Convenció és molt lent, atès què la visió «capacitista» de les persones amb diversitat funcional per part de la societat, les institucions i la classe política fa que no s’avance en la consolidació dels drets de les persones amb diversitat funcional.

Per a commemorar el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones, es va editar l’audiovisual «Dones referents amb diversitat funcional: activistes, artistes i esportistes», amb el qual es van visibilitzar dones amb diversos tipus de discapacitats, i el relat de les seues experiències personals poden esperonar a altres dones a apoderar-se.

La importància dels bons tractes en les relacions afectives va ser el tema del tercer audiovisual del 2022. Mar Nebot Boix, criminòloga i estudianta de postgrau d’Agent d’Igualtat a la Universitat Jaume I de Castelló, va explicar què són els bons tractes, així com la manera de gestionar-los en les relacions de parella, a més d’assenyalar que han d’estar presents en tots els àmbits i en totes les relacions humanes per a aconseguir una bona convivència i harmonia entre les persones.

Amb motiu de la Setmana Internacional de les Persones Sordes, que es va celebrar el mes de setembre, es va elaborar «Les persones sordes. Reflexions», una presentació audiovisual que recull les opinions de Laura Cervera Martí i Rosa Giménez Pastor, dues dones sordes, sobre l’educació, la comunicació i com és d’imprescindible la promoció del coneixement de la llengua de signes. Els inconvenients i dificultats que troben cada dia aquestes persones per a desenvolupar les seues vides per manca de comunicació queden ben paleses en les seues exposicions. En especial, el relat de Laura de les experiències que va viure i sofrir durant el procés del seu embaràs mostra com és d’urgent la implantació de la llengua de signes en tots els àmbits perquè les persones sordes es troben en igualtat d’oportunitats.

I el darrer treball d’enguany ha estat titulat «Masculinitat i sexualitat». L’ha realitzat Juan Aguirre Peris, estudiant del Màster d’Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat (UJI-UHM), i en el qual es reflexiona sobre la diversitat funcional, la seua relació amb models de masculinitat hegemònica, i com aquestes dues variables es relacionen amb la vivència de la sexualitat. En aquest producte audiovisual queda manifest, una vegada més, com és de complicat per a les persones amb diversitat funcional accedir al dret de manifestar la seua sexualitat en condicions dignes i amb la mateixa naturalitat que qualsevol membre de la societat.

En aquest Manifest, també com cada any, hem de denunciar totes les menes de violències que pateixen les persones amb diversitat funcional, que en lloc de disminuir augmenten, segons les dades que, de tant en tant, proporcionen entitats relacionades amb el col·lectiu com Cermi Dones. Com més dependència manifesta la persona, més probabilitats té de ser víctima de qualsevol tipus d’agressió. A més, la violència de gènere, que és un fenomen estructural, en el cas de les dones amb discapacitat s’agreuja per patir més risc que les dones sense discapacitat. Acabar amb totes les violències, i en especial amb la violència de gènere, és responsabilitat de tota la ciutadania que no ha d’admetre posicions negacionistes de certs sectors socials que tracten de tergiversar una realitat molt trista i preocupant.

Evidentment, se’ls ha d’exigir a les administracions públiques que apliquen els protocols i que s’ocupen del bon funcionament dels recursos creats per a batallar i erradicar les violències masclistes, així com per a atendre les víctimes. I en aquest sentit, el Reial Decret 888/2022, de 18 d’octubre pel qual s’estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, conté una mesura que preveu una reducció de terminis en aquestes gestions a les dones víctimes de violència de gènere, doncs, segons dades de l’última macroenquesta de Violència contra la Dona del 2019, el 17,5% de les dones afectades tenen una discapacitat ocasionada per aquesta violència.

De l’esmentat decret també s’ha de dir que inclou un nou barem per a valorar les discapacitats, que substitueix al que estava en vigor des del 1999, i que per fi s’adapta al model social de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides amb un enfocament de drets humans.

Els dèficits d’atenció social i sanitària que afecten a la població en general van agreujant-se. I, com és lògic, en el cas de la ciutadania més vulnerable s’hi fan més punyents. És veritat que els diferents governs, tant l’estatal com els autonòmics i locals, estan prenent mesures per a tractar de disminuir els efectes negatius per a la població més necessitada de suports. No obstant això, hi ha carències històriques com l’atenció a la salut mental o els recursos humans i tecnològics a l’alumnat amb necessitats especials per a fer realitat l’educació inclusiva, a més de les esmentades en algun audiovisual d’aquesta anualitat.

Una vegada més, per a tancar aquest manifest del Grup de Treball sobre Discapacitat de la Fundació Isonomia del 2022, tornar a posar en valor la diversitat i la igualtat amb el nostre ja tradicional lema: «Totes les persones som diferents. Totes les persones som iguals.»

Manifest en castellà