Programa

Curs PROTOCOL per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe a l’UJI

29 d’octubre de 2015
Sala de premsa – Edifici Rectorat

MATI
10.00 h Presentació.
10.15 h Xarrada. Introducció a les violències cap a les dones. Mª José Ortí Porcar. Fundació Isonomia.
11.30 h Pausa.
12.00 h Xarrada. PROTOCOL per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe a l’UJI. Rafael Vilar Zanón. Oficina de prevenció i gestió mediambiental de l’UJI.
13.30 h Tancament de la jornada del matí.

VESPRADA
15.30 h Debat conduït al voltant de l’assetjament laboral, sexual i per raó de sexe. Fundació Isonomia.
17.30 h Cloenda del curs.