Sabers de dones

Imatge Dones sabers

Aquest any a la FUNDACIÓ ISONOMIA celebrem el nostre vintè aniversari i, malgrat la nostra joventut, aquestes dues dècades ens han brindat la possibilitat de realitzar moltes accions encaminades a l’objectiu d’assolir la IGUALTAT EFECTIVA de dones i homes.

Accions que no haurien estat possible sense VOSALTRES, els municipis de la XARXA ISONOMIA i les persones sòcies. Una mirada retrospectiva posa en evidència un inestimable treball mà a mà per a aconseguir aquesta igualtat tan desitjada.

És per això que VOSALTRES també sou ISONOMIA i mereixeu ser part d’aquesta celebració.

Sota el paraigua dels “SABERS” de dones, estem organitzant un conjunt d’accions que ens agradaria compartir-vos.

El món està ple de SABERS de dones.

“SABERS” de dones entesos com coneixements acumulats durant segles, gairebé sense reconeixement social, apresos habitualment per transmissió oral, divulgats sense una instrucció reglada i amb un aprenentatge diferent del de l’educació escolar estandarditzada. Sabers que, a més a més, no es tenen en compte en una economia que només valora la transacció mercantil, deixant de banda, com apunta Cristina Carrasco (2006), una molt bona part de les activitats que han realitzat les dones al llarg de tota la història.

Aquestes activitats i tasques formen part, majoritàriament, del treball reproductiu, realitzat, bàsicament, per les dones i que ha estat, i continua sent, el suport sobre el qual s’assenta tota la societat.

És per això que hem pensat regalar en aquesta efemèride els SABERS de les nostres dones. El que saben fer les nostres dones forma part d’un coneixement privilegiat, molt sovint, generat i transmès durant generacions, que també cal aprendre i mestrejar. A pesar de ser l’essència de la vida, aquests sabers han estat menyspreats socialment i, fins i tot, podríem dir que es troben en perill d’extinció. En nombroses ocasions, les mateixes dones desconeixem i infravalorem la nostra saviesa.

Reconèixer totes aquestes aportacions de les dones i posar-les a disposició de tota la societat pensem que pot ser, a la vegada, un merescut homenatge i un valuós regal.

Per això volem demanar-vos que ens ajudeu a aconseguir aquest propòsit i que rescateu els sabers de les vostres dones properes.

Aquests sabers seran inclosos en una publicació que es farà des de la Fundació Isonomia, que tenim previst que incloga la descripció dels coneixements, habilitats, destreses (artesanies, remeis, gastronomia, agricultura, administració domèstica, criança, etc.) així com imatges de dones realitzant-les (fotografies o vídeos).

Què necessitem per a fer-ho? En primer lloc necessitem que traslladeu la nostra més absoluta admiració per tot allò que saben fer les dones que teniu a prop i que els conteu el que hem explicat. Després, cal elaborar un llistat, el més ampli possible, de totes les propostes amb les que estarien disposades a participar. Una vegada disposeu d’aquesta llista, caldrà que ens la faces arribar a ISONOMIA (redes-iso@uji.es) per a poder planificar una trobada amb les dones, convidar-les a vindre a la universitat i explicar-los amb més detall aquest projecte conjunt.

Esperem comptar amb vosaltres.

Rescatem els SABERS de les nostres dones

icono-videocamara Videos

Publicació